Χαλιά και χαλάκια

Discover the most unique & modern rugs you'll ever find. We combine art with quality, luxury with utility. Our rugs are all washable, non slip, double-layered and conveniently 5mm thick to allow door openings. You can use them as bath rugs, area rugs, throw rugs, bedroom rugs and as carpets in all areas indoor. Our exclusive mats are all delicately handmade in Istanbul with 100% organic materials.
Sort by
  • Επιλεγμένα
  • Κορυφαίες πωλήσεις
  • Αλφαβητικά, Α-Ω
  • Αλφαβητικά, Ω-Α
  • Τιμή, χαμηλότερη σε υψηλότερη
  • Τιμή, υψηλότερη σε χαμηλότερη
  • Ημερομηνία, παλαιότερη σε νεότερη
  • Ημερομηνία, νεότερη σε παλαιότερη